خدمات پس از فروش

شرایط گارانتی
درصورتی که محصول خریداری شده درطول مدت دو سال دارای ایراد یشود شما میتوانید از خدمات گارانتی استفاده کنید.
موارد ذیل شامل گارانتی نمیشود:
الف) عیوبی که در اثر ضربه " آب " آتش "
ب) عیوب بر اثر حمل و نقل ناصحیح
ج) تعمیر توسط افراد غیر مجاز
د) استفاده ناصحیح از محصول
6) پارچه مصرفی و شیشه شامل ضمانت نمیباشد
توجه : فاکتور یا ضمانت نامه جهت امور گارانتی الزامی است. 

خدمات پس از فروش
- مدت خدمات پس از فروش ده سال میباشد.
- کلیه خدماتی که خارج از خدمات گارانتی باشد خدمات پس از فروش میباشد و هزینه آن به عهده شماخریدار محترم است.


محصولات برگزیده
© تمامی حقوق برای پاک چوب محفوظ است. طراحی و پیاده سازی توسط دپارتمان طراحی وب دات